Stichting

Zorg na Werk in Coronazorg

Corona raakt iedereen, en zorgverleners in het bijzonder: zij staan vooraan en blijven, ondanks de toenemende werkdruk, uitputtende hulpmiddelen en blootstelling aan COVID-19, overeind om patiënten te redden. Zij verdienen onze steun, meer dan een applaus. Zij zorgen voor ons, laat Nederland zorgen voor hen die in de strijd tegen corona zijn getroffen. Met financiële steun aan hen of hun familieleden in nood. Doneer nu aan onze helden in de zorg!

Meer informatie: www.zwic.nl

NIEUWS (17 april 2020)

ZWIC, is blij met de toezegging van minister Hugo de Jonge, van verdubbeling tot maximaal € 10 miljoen van het steunfonds voor (familie van) zorgverleners die, als gevolg van werken in de frontlinie van de coronazorg, zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden.